Zonder titel 4

D'Yserinckweg, Vijfhuizen | Toon op de kaart »

Door: Gerard Brüning

Op een drempelachtige sokkel groeit een abstracte vorm opwaarts. Het bronzen beeld is topzwaar, want op de verticale drager, die uit verschillende onderdelen bestaat, rust een massieve horizontale gewelfde vorm. Opvallend is het verschil tussen de fragmentatie van het onderste deel en de bronzen 'wolk' daarboven, die uit één stuk is vervaardigd. Het onderscheid suggereert dat de maker van dit beeld, Gerard Bruning, daarmee iets heeft willen uitdrukken. De kunstenaar gaf het beeld als werktitel 'Ontwerp voor een beeld in het landschap'. Een neutrale titel die de lading niet helemaal dekt. Het geeft wel aan dat Bruning in 1970 inmiddels was beïnvloed door abtracte tendensen in de beeldhouwkunst en zijn beelden daarom ook geen herkenbare titels gaf. Toch is ook dit beeld geworteld in de figuratieve en culturele traditie waarbinnnen Bruning zich ontwikkelde.

Gerard Bruning groeide op in een katholiek milieu. Zijn vader was de katholieke dichter en essayist Henri Bruning (1900-1983). Gerard doorliep het Canisiuslyceum in Nijmegen en werd aan de kunstacademie onderwezen in edelsmeden en monumentale kunst. In 1957 vestigde hij zich in een atelier in Cuijck, dat hij deelde met zijn echtgenote Cecile van Arcken. Bruning heeft meerdere religieus geïnspireerde sculpturen in opdracht gemaakt, zoals St. Aloysius en De Barmhartige Samaritaan. Deze beelden bezitten een ranke en eenvoudige vormgeving, die ook zijn andere werken in brons en steen kenmerkt. Met het beeld 'Twee nonnen' uit 1966 gaat Bruning een abstracte richting op: de nonnen zijn zonder kennis van de titel nauwelijks als zodanig te herkennen en de slankheid maakt plaats voor een stapeling van massieve organische vormen. Bruning blijft ook in de abstractie vasthouden aan zijn katholieke achtergrond. Hoewel hij het beeld in Vijfhuizen geen titel meegeeft, zien we opeens dat ook hier een bijbels motief wordt uit

Zonder titel 4
Jaar plaatsing
1970
Materiaal
brons op sokkel van uitgewassen beton, betontegels

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer