Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen

Fortwachter 1, Vijfhuizen | Toon op de kaart »

De Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen is een ideële stichting van vrijwilligers en medewerkers. Zij nam het initiatief om het historische Fort bij Vijfhuizen te restaureren en nieuwe functie te geven als 'Kunstfort': een centrum voor actuele kunst en cultuur. Nu kan iedereen vrij wandelen over dit terrein. Bezoekers zien kunstenaars aan het werk, kunnen een expositie bezoeken, een workshop volgen of gewoon van de omgeving genieten. Kunst verbindt heden en verleden en vormt de schakel tussen de culturele, historische, landschappelijke en sociale functie en betekenis van het fort. Het Kunstfort functioneert als een ontmoetingsplek. In deze visie levert kunst een bijdrage aan et vergroten van de gemeenschapszin van mensen. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol. Er zijn programma‘s voor kinderen van verschillende leeftijden en jongeren. Het Kunstfort heeft aandacht voor nieuwe (culturele) ontwikkelingen en biedt ruimte voor experimenten; het is een platform in de talentontwikkeling van (jonge) kunstenaars en een broedplaats voor culturele ideeën. Openingstijden vanaf begin April tot eind November, zie website www.kunstfort.nl Kunsttentoonstelling, Genieloods (alleen in samenhang met tentoonstellingen). Geopend: woensdag, zaterdag & zondag van 13:00-17:00u.

Voor meer informatie, klik op de link hieronder.

www.kunstfort.nl

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer