Gregoriaans Cantorij

De Gregoriaanse Cantorij is opgericht in 1975. Sinds 1985 staat de cantorij onder leiding van de huidige dirigent. De cantorij stelt zich ten doel om in principe maandelijks een gregoriaanse viering te verzorgen. Hierin worden de vaste en wisselende gregoriaanse gezangen uitgevoerd in uitsluitend Latijn. De gemeenschap wordt zoveel mogelijk in de samenzang betrokken. De cantorij tracht het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel en liturgisch erfgoed te bewaren. De uitvoering van de zang is voornamelijk gebaseerd op de verworvenheden van de studies van de vroegmiddeleeuwse handschriften (neumen), zoals die vanaf de 19e eeuw door de monniken van Solesmes ter hand zijn genomen en nog steeds worden voortgezet. Het koor repeteert wekelijks een half uur. Repetities zijn op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in de ontmoetingsruimte De Luifel, naast de kerk. Repertoire: Gregoriaanse gezangen.

geen afbeelding beschikbaar

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer