Stelling van Amsterdam - Batterij aan de Sloterweg

Rijnlanderweg nabij nr. 999, Hoofddorp | Toon op de kaart »

UNESCO Werelderfgoed
Huidige functie: recreatie, cultureel, sport, agrarisch
Bouwjaar: 1880 t/m 1914

Kenmerken

De Stelling van Amsterdam is het stelsel van verdedigingswerken dat tussen 1880 en 1914 in een straal van ongeveer 20 km rondom Amsterdam is aangelegd. Het is de grootste kringstelling ooit gebouwd en bestaat uit forten, dammen, sluizen, onderling verbonden door dijken en liniewallen met een totale lengte van 135 km. Ook andere bouwwerken, zoals fortwachterswoningen en boerderijen maken deel uit van het monument. Het voorterrein kon onder water worden gezet, zodat de aanvaller gedwongen werd op afstand te blijven. Het monument staat op de Wereld Erfgoed Lijst van de UNESCO. In Haarlemmermeer bestaat de Stelling van Amsterdam o.a. uit de Liniedijk en forten in Vijfhuizen, Hoofddorp en Rijsenhout.

Situatieve kenmerken

De Liniedijk loopt vanaf Vijfhuizen in zuidoostelijke richting dwars door Haarlemmermeer.

Redengevende omschrijving

De Stelling is van bijzonder (militair-)historisch belang.

Voor meer informatie, klik op de link hieronder.

www.stelling-amsterdam.nl

Stelling van Amsterdam - Batterij aan de Sloterweg
Soort
militair verdedigingscomplex

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer