Rietveld Badhoevedorp

Badhoevedorp | Toon op de kaart »

Kenmerken

In 1958 kreeg Rietveld de opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer een ontwerp te maken voor de Tweede Openbare Lagere School te Badhoevedorp. In 1963 werd de school opgeleverd en een jaar later werd, in overleg met de familie Rietveld, besloten de school de naam van de architect te geven. In 1997 vond een omvangrijke renovatie plaats waarbij bouwkundige onderdelen van het gebouw aangepast zijn aan de eisen van de tijd, met zorg voor het behoud van de architectuur. De renovatie werd geleid door , architect B. Mulder, oud-medewerker en vriend van Rietveld

Geschiedenis

Het betreft hier een van de weinige lagere scholen die door Rietveld gebouwd is. Om die reden alleen al zou monumentenwaarde gerechtvaardigd zijn. Verder maakt het gebouw duidelijk onderdeel uit van de vernieuwende architectuurstromingen van de tijd waarin het is gebouwd: “De Stijl”. Met name dankzij de gebalanceerde verhoudingen die in de gevels het best tot uitdrukking komen en de zorgvuldige detaillering. De G.Th.Rietveldschool aan de Edisonstraat te Badhoevedorp is een ingehouden ontwerp van Gerrit Rietveld. In de vormgeving van de school is de hand van Rietveld goed te herkennen.

Situatieve kenmerken

Het pand is aan de buitenzijde redelijk gaaf gebleven. De vensters zijn echter gewijzigd en hoewel dit met respect voor het oorspronkelijke ontwerp is gedaan, heeft men de gelaagdheid enigszins uit het oog verloren. Het onderscheid in donkere, stalen vensters in de bovenzone en lichte, vensters in de onderste zone is niet in een nieuwe situatie teruggekomen of benaderd. Het interieur van het pand is gewijzigd, maar voldoende gaaf om een aanwijzing als monument niet in de weg te staan.

Redengevende omschrijving

De typologie van de school kan niet als zeldzaam omschreven worden. Integendeel: er is sprake van een standaardtype. Rietveld heeft echter duidelijk geprobeerd onderscheidend te zijn door bijvoorbeeld de detaillering en het kleurgebruik van de vensters van de lokalen. Bovendien heeft hij door genuanceerde verschillen aan te brengen tussen de verschillende lokalen, geprobeerd speelsheid en variatie te combineren met functionaliteit, met behulp van eenvoudige materialen. De zorgvuldige detaillering is van een uitzonderlijke kwaliteit, zoals de ranke vormgegeven dakranden met verholen goten en de slanke entreeluifel.

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer