Pomphuisje

Hoofdweg nabij nr. 1126, Nieuw Vennep | Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Bouwjaar: ca. 1920

Kenmerken

Het huisje heeft een vierkante plattegrond van 2 x 2 m2. Het is voorzien van een zadeldak en is gedekt met gesmoorde holle pannen. De topgevels steken boven het dak uit; zijn ter plaatse van de onderzijde van het dakvlak uitgekraagd en hebben langs de bovenzijde een rollaag. In de Zuidwest-gevel bevindt zich een opgeklampte deur met getoogde bovenzijde; in de Noordwest-gevel is een klein lichtvenster. De gevels zijn gemetseld van een rode steen (waalformaat), welke wit zijn geschilderd. Aan de Zuid-Oostzijde is de betonnen aanvoergoot met de stalen vijzel. Het te overbruggen hoogte verschil bedraagt circa 60 cm.

Geschiedenis

In het begin van deze eeuw ontstond door de verbeterde kennis van de landbouwmethoden de behoefte om het grondwaterpeil te verlagen. Ten behoeve van de beraaling naar de hoger gelegen vaarten (hier de Hoofdvaart) werden pomphuisjes gebouwd. In de loop der tijd zijn deze huisjes weer buiten gebruik geraakt door de toepassing van een grootschaliger vakbemaling.

Situatieve kenmerken

Vrijstaand huisje midden boven de kavelsloot.

Redengevende omschrijving

Historische waarde in verband met de ontwikkelingen van de landbouw in Haarlemmermeer. Architectonische waarde in verband met de verzorgde detaillering en de schaal. Zeldzaamheidswaarde in verband met het laatste authentieke exemplaar in Haarlemmermeer.

geen afbeelding beschikbaar
Soort
Pomphuisje
Bouwkundige staat
Slecht

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer