N.H. Kerk

Hoofdweg 1764, 2157 NC Abbenes | Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Huidige functie: kerk
Bouwjaar: 1868

Kenmerken

De grondvorm van deze zaalkerk is rechthoekig met een kleine rechthoek aan de oostkant aangebouwd (de consistoriekamer). Het dak is gedekt met gesmoorde "Tuiles-du-Nord". Rode steen gemetseld in kruisverband. De hoeklisenen volgen de dakrand. Rozetvenster in de voorgevel. Portico stucwerk met boven de deur als versiering een halve stralenkrans. Het klokkentorentje steunt op het dak en twee kraagstenen in de voorgevel. Op de zijgevels bevinden zich ook lisenen.

Geschiedenis

De grond waarop de kerk is gebouwd werd door J.P. Heye geschonken aan het dorp. De eerste steen werd gelegd door zijn dochter Cornelia Sophia op 8 juli 1868. Op 29 maart 1869 werd de eerste preek in deze kerk gehouden.

Situatieve kenmerken

De kerk ligt iets hoger dan de rest van het dorp. Dit wordt veroorzaakt doordat de kerk gebouwd is op het voormalige eiland.

Redengevende omschrijving

Kerken en de daarbij horende torens zijn in belangrijke mate beeldbepalend voor het Nederlandse landschap. Dit geldt zeker voor de kerk van Abbenes. Het gebouw is evenwichtig van architectuur en verkeert nog in de oorspronkelijke staat.

N.H. Kerk
Soort
Kerk (NH)
Bouwkundige staat
Goed

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer