Kerk / Pastorie St Franciscus van Sales

Hoofdweg 121, 1175 KN Lijnden | Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Bouwjaar: resp. 1859 en 1863

Kenmerken

Het kerkgebouw is een zaalkerk, met rechte koorsluiting. De voorgevel is gepleisterd en crème gesausd. De indeling is symmetrisch. De uitgebouwde middenpartij doet denken aan een torenlichaam. Vijf stenen traptreden leiden naar de toegangsdeur. Deze is vernieuwd in Amsterdamse-school-stijl. Er boven wordt het verticale accent versterkt door de aanwezigheid van een raam. Vervolgens is de middenpartij ongeveer op nokhoogte beëindigd met een horizontale kroonlijst, waarboven een houten torentje met luidklok staat. In elk der vier zijden van het ondergedeelte is een galmgat. De bekleding van het vierkante onderstuk en het spitsje bestaat uit asfaltleien. De twee hoeken van de voorgevel zijn verzwaard met een pilaster. Deze verdikking gaat door langs de dakrand en loopt dood tegen de middenpartij. De gevel is voorts verlevendigd met twee blinde raamnissen en enkele horizontale banden. De overige gevels bestaan uit schoon metselwerk. De zijgevels zijn opgedeeld door lisenen. Onder de goot is een uitmetseling die i

Geschiedenis

Kerkgebouw: op de twee hoeken van de voorgevel zijn gedenkstenen aangebracht. De in hardsteen gebeitelde teksten luiden als volgt: (Links) DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR H. MEIJER, 16 MAART 1859. (Rechts) DE COMMISSIE VOOR DEN BOUW, DE WELEERW. HEER J. STEENVOORDEN, pastoor, A. VAN EKS, P. BEERS. Pastorie: Linksonder in de voorgevel een "eerste steen" met de volgende tekst: EERWAARDE HEER J. KERMANS, PASTOOR; J. van der HULST; N. van EGMOND; P. MELMAN; kerkmeesters. 27/5 1863. De pastorie is dus vier jaar later gebouwd dan de kerk.

Situatieve kenmerken

De pastorie staat evenwijdig aan de Hoofdweg. De kerk staat schuin op de oude Schipholweg. Deze stand is een gevolg van de eis dat de kerk in de richting oost-west gebouwd moest worden. Het complex neemt een dominerende plaats in op de kruising van beide wegen. De omgeving heeft nog een landelijk karakter. De pastorie staat op ruime afstand van de Hoofdweg. Terzijde van de kerk ligt een kerkhof. De zuid-oosthoek van laatstgenoemd gebouw staat dicht bij de achterkant van de pastorie. Beide bouwmassa's zijn door een later gebouwd tussenlid met elkaar verbonden.

Redengevende omschrijving

Deze kerk behoort tot de eersten die in Haarlemmermeer zijn gebouwd. De stijl is typerend voor dit soort gebouwen uit het midden van de vorige eeuw. Als éénbeukige zaalkerk een voor de rooms-katholieke eredienst bijzonder bouwwerk. Door de situering aan de wegkruising een beeldbepalende verschijning. De kerk en de pastorie zijn een symbool van de geestelijke verzorging in de pionierstijd van de polder. De bij veel r.k.-gebouwen voorkomende neogotiek is hier nog niet toegepast.

Kerk / Pastorie St Franciscus van Sales
Bouwkundige staat
Goed

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer