Kantongerecht

Raadhuislaan 2, 2131 BE Hoofddorp | Toon op de kaart »

Rijksmonument
Huidige functie: Kantoor
Bouwjaar: 1911

Kenmerken

Architectuur uit het begin van deze eeuw. De hoofdvorm van de plattegrond is vrijwel vierkant. In de ondergeschikte aanbouwsels aan weerszijden van de iets vooruitspringende middenbouw bevinden zich de toegangen. De voorgevel is symmetrisch en heeft een verhoogd middengedeelte met zadeldak. Het hoofdgebouw heeft een afgeplat tentdak. De gevelgeleding vindt plaats d.m.v. horizontale banden/cordon!ijsten, van gladde rode en gele baksteen. Voorts zijn de gevels rijkelijk voorzien van hardstenen elementen, zoals sluitstenen, geboortestenen van bogen en afdekbanden. Het gevelwerk bestaat uit gemetselde rode bakstenen van waalformaat. De goot rust op gootklossen, die weer op gemetselde uitkragingen zijn bevestigd. Het dak is gedekt met blauwe geglazuurde pannen. Op de topgevel bevindt zich een smeedijzeren windvaan. De architect is W.C. Metzelaar.

Geschiedenis

Het Hoofddorpse kantongerecht kent een historie die teruggaat tot 1876 toen hier een nevenzittingsplaats werd gevestigd. Het kantongerechtsgebouw Raadhuislaan 3 werd echter pas gebouwd in 1911 en in gebruik genomen op 27 januari 1912. In het kader van bezuinigingen werd het gebouw op 28 december 1933 gesloten. Het kantongerecht kwam als nevenzittingsplaats van Haarlem weer terug op 1 september 1955 in het Raadhuis en vanaf 1959 in de houten barak achter het oorspronkelijke gebouw. In het kantongerechtsgebouw vestigden zich achtereenvolgens het arbeidsbureau en de belastingontvanger. Na vertrek van zowel het arbeidsbureau als de belastingontvanger was het gehele gebouw in 1986 opnieuw beschikbaar, zodat de zittingen weer in het oorspronkelijke gebouw gehouden konden worden. Tegenwoordig heeft het gebouw een kantoorfunctie.

Situatieve kenmerken

Het is een vrijstaand gebouw. Het pand vormt een ensemble met de 19de-eeuwse bebouwing van het raadhuis, de voormalige korenbeurs en het polderhuis. Een later gerealiseerde achteraanbouw is vanaf de weg nauwelijks zichtbaar.

Redengevende omschrijving

Het gebouw is een voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse architectuur voor overheidsgebouwen. Het is voorts van belang vanwege de stedenbouwkundige situering, zijn samenhang met de overige nabijgelegen bestuursgebouwen en de oorspronkelijke functie. Tot het beschermde gedeelte behoort de opstal uit 1911, echter zonder de later bijgebouwde aanbouw, fietsenstalling e.d. Het pand is ook van belang als onderdeel van het oeuvre van W.C. Metzelaar, de architect die veel gebouwd heeft in opdracht van Justitie.

Kantongerecht
Soort
Kantongerecht
Bouwkundige staat
Goed

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer