Boerderij Vondel's Landleeuw

Hoofdweg 1666, 2157 NB Abbenes | Toon op de kaart »

Rijksmonument
Huidige functie: boerderij

Kenmerken

Boerderijcomplex in traditionalistische baksteenbouw, bestaande uit een woonhuis met stallen, graanschuur, wagenschuur en toegangshek. De gebouwen zijn gegroepeerd in een U-vorm rondom een centrale hof. Alle gebouwen zijn opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kettingverband boven een plint met rollaag en worden afgesloten door daken met houten bakgoten en gedekt met rode Hollandse pannen. In het muurwerk zijn op diverse plaatsen de schieters van staafankers zichtbaar. Woonhuis met stallen, gebouwd op rechthoekig grondplan onder zadeldaken met noklijn loodrecht op de Hoofdweg. Het woonhuis heeft een hoogte van twee bouwlagen, het staartstuk een hoogte van één bouwlaag. Het woonhuis heeft rechthoekige houten vensters met keramische dorpel tegels en rechthoekige houten deuren. De vensters op de begane grond hebben glas-in-loodbovenlienten. De voorgevel van het woonhuis (W) heeft een breedte van twee vensterassen. Op de begane grond bevat de linkeras een kruiskozijn, de rechteras bevat een dubbele terrasdeu

Situatieve kenmerken

Het lange gebouw is west-oost gericht en bevindt zich ten noorden van de binnenhof, waarbij het woonhuis zich aan de straatzijde (west) bevindt en het staartstuk daarachter ligt (oostelijk).

Redengevende omschrijving

De hofboerderij "Vondel's Landleeuw" is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van agrarische bouwkunst uit de jaren '30 van de 20ste eeuw op het Noordhollandse platteland in een traditionalistische bouwtrant en tevens van typologische waarde wegens de zeldzame toepassing in deze regio van een hofaanleg met U-vormige groepering van woon- en bedrijfsgebouwen.

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer