Boerderij Rijsenhout

Grote Poellaan 23, 1435 GB Rijsenhout | Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Huidige functie: Woonhuis
Bouwjaar: 1871

Kenmerken

Het zadeldak is opgesloten tussen de eindgevels en heeft een bedekking van grijze oud-Hollandse pannen. De gevels bestaan uit steens metselwerk in kruisverband. Voor het bedrijfsgedeelte is gele baksteen toegepast; voor de voor- en zijgevels een roodachtige steensoort. De gevels bevatten ankersleutels van gietijzer (acanthusblad). De woonhuisgevels hebben een zwart geteerd gepleisterde plint. De voorgevel heeft een ingezwenkte top. De beide krommingen zijn afgedekt met een gepleisterde rollaag. De bekroning bestaat uit een gepleisterde strook, waarop een schone rollaag is gemetseld. Boven de vensters van de voorgevel zijn tegen het metselwerk banden van pleisterwerk aangebracht. De banden zijn door een rollaag gescheiden van de kozijnen. De uiteinden van de band boven het verdiepingraam dragen op een sierelement. Het raamkozijn op de verdieping heeft een verhoogd middengedeelte met afgeschuinde hoeken. In het bovenlicht een middenroede en twee iets dunnere roeden die enigszins gebogen zijn. De schuiframen op

Geschiedenis

Midden onderin de voorgevel bevindt zich een "eerste steen". Blijkens de inscriptie is deze gelegd door Corn. Bulk op 23 september 1871.

Situatieve kenmerken

Geheel vrij liggende boerderij op ruime afstand van de weg. Het erf wordt aan de linkerzijde begrensd door een pad en een rij hoge bomen. Aan de rechterzijde is een smalle sloot.

Redengevende omschrijving

De boerderij (alleen het hoofdgebouw) is als monument voor de gemeente Haarlemmermeer van belang vanwege haar architectonische zeldzaamheidswaarde alsmede de cultuurhistorische waarde. Deze waarde komt tot uitdrukking in het bouwtype, de vormgeving en de toegepaste materialen. Van een eigen karakteristiek getuigen vooral de ingezwenkte top van de voorgevel en de in deze gevel voorkomende vensters, met nog uit de bouwtijd daterende indeling, alsmede de versieringen met banden en ankersleutels. De boerderij is een nog betrekkelijk gaaf voorbeeld van een bedrijf van beperkte omvang, uit de eerste decennia na de drooglegging van de polder.

Boerderij Rijsenhout
Soort
Boerderij (langhuistype)
Bouwkundige staat
Matig

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer