Boerderij Den Burgh

Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Bouwjaar: 1859

Kenmerken

Boerderij "Den Burgh" is een Zeeuws langhuis- of langgevelboerderij. De gevel is opgetrokken uit gele ijsselsteentjes in kruisverband. De voorgevel is rijk versierd met gepleisterde banden en heeft een sierlijk overstek met fraai uitgesneden windveren. Het zadeldak is met riet gedekt. Omdat de grote schuurdeur die naar de deel leidt zich aan de zijkant van het gebouw bevindt, is hier sprake van het zgn. dwarsdeeltype. Ter plaatse van deze inrijdeuren is het rieten dak enigszins opgelicht zodat volgeladen boerenwagens naar binnen konden rijden. Aan de achterzijde bevindt zich een paardenstal met gepotdekselde houten wanden. Het erf is ruim van opzet, de maat en schaal hiervan dragen bij aan het voorname karakter van de boerderij die centraal op het erf is geplaatst. Ter voorzijde een ruim, goed onderhouden gazon, de boerderij wordt voorts omlijst door een verharding van grind. Voor de boerderij staan mooie en beeldbepalende oude kastanjebomen en een rode beuk. Ter zuidzijde van het erf staat bosschage, mogelijk de restanten van een windsingel.

Geschiedenis

Deze boerderij dateert uit de beginperiode van de polder en komt op de lijst van burgemeester Amersfoordt (1868) voor onder de naam "De Eik Boerderij Den Burgh is gebouwd in de begintijd van de Haarlemmermeerpolder en is één van de laatste oude boerderijen langs dit deel van de Rijnlanderweg. Het is een fraai voorbeeld van een Zeeuwse langhuis- of langgevelboerderij. Van dit boerderijtype zijn er tegenwoordig nog maar weinig. Den Burgh vormt een fraai geheel met de omgeving van de Geniedijk, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en het toekomstige Geniepark tussen station Hoofddorp en Fort Aalsmeer. De staat van de boerderij Den Burgh ging snel achteruit en er moest dringend iets gebeuren om dit erfgoed te kunnen behouden. De boerderij is sinds 2008 gemeentelijk monument. In Haarlemmermeer zijn in totaal 66 monumenten, waarvan 47 gemeentelijke monumenten. Een aantal monumenten heeft ook nog een recreatieve- of culturele functie. Zoals het Polderhuis waar getrouwd kan worden, het Oude Raadhuis voor voorstellingen en exposities en het Kunstfort in Vijfhuizen met kunstateliers en een restaurant. Boerderij Den Burgh kan daar vanaf 2013 aan worden t

Situatieve kenmerken

De Rijnlanderweg doorsnijdt de gehele polder en is met zijn lange zichtlijnen en regelmatig verkavelingpatroon een beeldbepalend element in dit historische landschap. De boerderij is vrijstaand gelegen, op geruime afstand van de Rijnlanderweg. Tevens gelegen nabij de Geniedijk, die als onderdeel van de stelling van Amsterdam is aangewezen als UNESCO monument. Aldus is het fraaie geheel van boerderij "Den Burgh" en erf als beeldbepalend cultuurhistorisch element verankerd in de vroegste structuur van de Haarlemmermeerpolder.

Redengevende omschrijving

Boerderij "Den Burgh" uit 1859 aan de Rijnlanderweg 878 dateert uit de beginperiode van de polder en is een fraai voorbeeld van een Zeeuws langhuis- of langgevelboerderij. De boerderij met erf en beplanting vormt een samenhangend geheel, ingebed in een groene omgeving. De boerderij is van een zeldzaam type en vormt een fraai geheel met de omgeving van de Geniedijk.

Boerderij Den Burgh
Soort
Boerderij
Bouwkundige staat
Matig tot slecht

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer