Boerderij De Rijsenhof

Aalsmeerderdijk 640, 1435 BW Rijsenhout | Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Huidige functie: Woonhuis en kantoor
Bouwjaar: 1901

Kenmerken

Het bouwlichaam heeft van voor tot achter dezelfde breedte. Het woonhuis domineert hierin, doordat het een volledige verdieping heeft. De grondvorm van dit onderdeel is ongeveer vierkant. Het erachter tegenaan gebouwde bedrijfsdeel is langgerekt en heeft direct boven de begane grond een groot zadeldak. Boven de woning zijn flauw hellende dakschilden, gedekt met grijze kruispannen. Bij de bouw is een statig karakter nagestreefd. Dit komt vooral tot uitdrukking in de architectuur en de afmetingen van het woonhuis. De voorgevel is gemetseld in een roodachtige steen, in kruisverband en voorzien van een plint. De ramen van de begane grond dragen op een doorgaande hardstenen band. Voorts is de gevel versierd met banden en blokjes van zandsteen. Boven de onderste rij ramen zijn sterk getoogde segmentbogen toegepast, boven de verdiepingramen rechte strekken. De kozijnen bevatten schuiframen zonder roeden. Een opvallend centraal accent is het ver naar voren stekende en op vier ronde palen dragende balcon. Dit is in de plaats gekomen van een serre. Ook opvallend is de dakkapel met zware zijstukken en fronton. De gevel wordt bekroond door een geprofileerde gootlijst. In tegenstelling tot de voorgevel is de linker zijgevel van de woning a-symmetrisch ingedeeld. Het is vooral de voordeur die hier de aandacht trekt. Aan de voet liggen twee hardstenen treden. De brede dubbele deur wordt gekenmerkt door stijlvolle classicistische ornamenten. De aansluitende langsgevel van de voormalige stal is aanmerkelijk lager. Het gevelvlak is door lisenen in vakken verdeeld. Aan de bovenzijde sluiten deze lisenen aan op een uitmetseling met muizentand. De muuropeningen zijn aangepast aan de bestemming van kantoor. De kapruimte wordt verlicht door twee dakkapellen, direct boven de goot staande. Zij zijn voorzien van een zadeldakje. De gevel bestaat uit steens-werk in kruisverband. De achtergevel van het bedrijfsgebouw is tuitvormig opgemetseld en opgedeeld door vier lisenen. De tussenliggende vlakken zijn gepleisterd en hebben elk een raam. Met een tussenruimte van circa zes meter staat achter het beschreven gebouw een lange dubbele houten schuur. De wanden zijn van rabathout en de twee schilddaken zijn gedekt m&c oud-Hollandse pannen. De twee delen hebben een ongelijke breedte, waardoor de ene helft iets hoger is dan de ander . Links achter op het erf bevindt zich een nog grotere schuur met zadeldak, gedekt met grijze kruispannen. De wanden bestaan uit zwart geverfde ijzeren golfplaten. De nokken van de schuren en die van het stalgebouw lopen in dezelfde richting. Ook de vrij steile dakhellingen zijn ongeveer gelijk. Mede hierdoor heeft het complex een harmonieus aanzien.

Geschiedenis

Voordien stond op deze plaats een andere boerderij.

Situatieve kenmerken

Het gebouw is door een vrij groot voorerf gescheiden van de Aalsmeerderdijk. Op dit erf staan, symmetrisch ten opzichte van het woonhuis, twee grote beukenbomen. Het terrein van deze voormalige boerderij eindigt bij de achterkant van de twee vrijstaande schuren, aan de "Heermanszwet". Vooral de grote schuur onderschept de blik op de achter de boerderij gelegen woningen. Daarom is het van belang dat ook dit onderdeel gespaard blijft.

Redengevende omschrijving

Tot de bescherming worden gerekend: het huis met de aangebouwde bedrijfsruimte, de twee op het voorerf staande beukenbomen, de terzijde op het achtererf staande grote schuur en de dubbele houten schuur. Het behoud van een en ander is voor de geschiedenis van Haarlemmermeer van belang. De boerderij vertegenwoordigt een periode van verbeterde welvaart, volgend op de tamelijk schamele pionierstijd na de drooglegging. Het object is een voor Haarlemmermeer vrij zeldzaam type boerderij, waarvan de vormgeving is geïnspireerd door de stedelijke architectuur uit het begin van deze eeuw.

Boerderij De Rijsenhof
Soort
Boerderij
Bouwkundige staat
goed

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer