Boerderij Cruquiushoeve

Cruquiusdijk 54, 2142 ER Cruquius | Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Huidige functie: Onderdeel van een instituut voor epilepsiebestrijding

Kenmerken

Het complex bestaat uit een woonhuis, koestal en melkhuis annex paardenstal. Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit één woonlaag waarboven een zolder met schilddak. Symmetrisch ingedeelde voorgevel, gemetseld in kruisverband. Deur met aan weerskanten twee schuiframen. Het linkerdeel is onder-kelderd. Dakkapel boven de voordeur. Links hiervan is een kleine kapel bijgeplaatst. In het rechter dakschild is een moderne kapel gezet. Op de scheiding van gevel en dak is een fries en geprofileerde gootlijst. Gietijzeren ankers. De linkergevel is gepleisterd. De voormalige koestal heeft een cirkelvormig grondplan. De rondgaande gevel is gemetseld van waalformaat-baksteen in halfsteensverband. Het dak heeft de vorm van een kegel en is met riet gedekt. Het gebouw staat in verbinding met de woning en met het melkhuis. Het melkhuis is rechthoekig en heeft een flauw hellend zadeldak. In elk van de twee geveltoppen bevindt zich een halfcirkelvormig raam. Beide ramen zijn bezet met glas-in-lood, dat het patroon heeft van een pauwestaart. Tegen de zijkant van het melkhuis staat de voormalige paardenstal. Het rechthoekige bouwlichaam is opgedeeld in vier traveeën. Dit komt tot uitdrukking in de vier zadeldakjes, die door zakgoten van elkaar zijn gescheiden. Aan de andere zijde van het melkhuis staat nog zo'n travee. De uit grijze kruispannen bestaande dakbedekking is boven het melkhuis en de ter weerszijde aansluitende travee vervangen door asbest-cement golfplaten en glas. Ook de lijsten zijn vernieuwd. De ingang van de paardenstal is aan de zijde waar ook de koestal staat. De deur is nog uit de bouwtijd.

Geschiedenis

De boerderij is vernoemd naar het gemaal "De Cruquius".

Situatieve kenmerken

Het complex ligt als een zelfstandige eenheid vrij in de ruimte. Landelijke entourage.

Redengevende omschrijving

Bijzondere bouwvormen, zowel van de koestal als van de paardenstal. Voor een agrarisch bedrijf een zeer ongewone opzet.

Boerderij Cruquiushoeve
Soort
Boerderij
Bouwkundige staat
Zeer redelijk

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer