Boerderij Commandeurshoeve

IJweg 921, 2131 LT Hoofddorp | Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Huidige functie: boerderij
Bouwjaar: 1892

Kenmerken

Het gebouwtype is een koprompboerderij, waarvan het woonhuis tegen het bedrijfsdeel aangebouwd is. De nokken van bedrijfsdeel en woonhuis zijn in elkaars verlengde gebouwd. Hierdoor ontstaat een symmetrische situering ten opzichte van elkaar. Deze symmetrie is in de voorgevelindeling van het woonhuis nauwgezet doorgevoerd. De details zijn eenvoudig uitgevoerd. In de voorgevel zitten onder de dakrand drie roosvensters. De uitbouw aan de linkerzijde van het woonhuis is waarschijnlijk op een later tijdstip toegevoegd. De kap van het woonhuis is gedekt met zwarte Friese golfpannen, de schuur met leien. Aan de nok van de schuur zitten wolfseinden. De gevels zijn gemetseld van rode bakstenen.

Situatieve kenmerken

De nok staat haaks op de weg. Er staan vier leilinden evenwijdig aan de voorgevel van het woonhuis. De boerderij heeft een functionele relatie met de voormalige landarbeiderswoningen aan de IJweg 935 en 945.

Redengevende omschrijving

Het complex ontleent zijn monumentale waarde aan: - het feit dat het een gaaf voorbeeld is van een akkerbouwbedrijf. - de oorspronkelijke vorm. - de ligging. De monumentale waarde beperkt zich tot het hoofdgebouw zonder de opstallen.

Boerderij Commandeurshoeve
Soort
Boerderij
Bouwkundige staat
Goed

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer