Begraafplaats Iepenhof

Hoofdweg 776, Hoofddorp | Toon op de kaart »

Gemeentelijk monument
Huidige functie: Begraafplaats
Bouwjaar: 1860

Kenmerken

Een van de oudste begraafplaatsen van de gemeente Haarlemmermeer. Geopend op 1 februari 1860. Aangelegd volgens eisen van eerste de begrafeniswet (1869) en regels van de eerste gemeentelijke verordening (1870). Typerend voor een 19e-eeuwse dodenakker: de inrichting van het terrein, het karakter van de bebouwing en de beplanting. De begraafplaats bezit een grote verscheidenheid aan grafmonumenten en diverse voorbeelden van steenhouwerskunst met verschillende stijlkenmerken. Op het terrein van de lepenhof bevindt zich het oude, oorspronkelijke baarhuisje, waarin in de vorige eeuw de doden eerst opgebaard werden. De begraafplaats is door dezelfde poort toegankelijk als meer dan een eeuw geleden. Het ingangshek is uit de 19de eeuw en gemaakt van smeedijzer met een gietijzeren versiering. De begraafplaats van één hectare groot bezit een grote diversiteit aan bomen en struiken, die van grote biologische en dendrologische betekenis zijn.

Geschiedenis

De begraafplaats vormt in zijn geheel een archief, een maatschappelijke erfgoed van Haarlemmermeer. Een getuige van het verleden met een culturele en historische betekenis. Een monument voor mensen, die tijdens hun leven en werken de polder hebben "gemaakt". Mensen die van grote betekenis geweest zijn voor de geschiedenis van Haarlemmermeer, die invloed hebben gehad op cultureel en maatschappelijk gebied (dichters, bouwkundigen, burgemeesters, wethouders, schoolhoofden, onderwijzers, predikanten, landbouwpioniers, mensen uit de vakbeweging) en ook de doorsnee bewoner.

Situatieve kenmerken

Gelegen in het hart van Haarlemmermeer, tussen de Hoofdvaart, de N.H. Hoofdvaart Kerk met de pastorie (monument) en de Geniedijk (Rijksmonument).

Redengevende omschrijving

Het is een waardevol voorbeeld van 19e eeuws maatschappelijk en funerair erfgoed en een belangrijke informatiebron over de eerste bewoners van de polder en hun leven. Andere bronnen van informatie over deze mensen zijn hun eerste bouwwerken als huizen, boerderijen, scholen, werkplaatsen, kerken en het Raadhuis. Op het terrein van de lepenhof bevinden zich diverse voorbeelden van teenhouwerskunst. De begraafplaats heeft landschappelijk bijzondere eigenschappen en is teelplaats van een aantal zeldzame plantensoorten, waaronder de Japanse "Gingo Biloba" boom (voorkomend in ons land sinds mstreeks 1730, de enige overlevende van een oude plantengroep) de Valse Christusdoorn en de oudbonte Esdoorn.

Begraafplaats Iepenhof
Soort
Begraafplaats
Bouwkundige staat
Matig

Toon deze locatie op de kaart »

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer