Amateur Fotografen Vereniging Objectief

Toon op de kaart »

Objectief' wil fotografie in de ruimste zin van het woord bevorderen door het organiseren van werkavonden, lezingen, cursussen, demonstraties, tentoonstellingen, wedstrijden en soortgelijke activiteiten en het aanknopen van betrekkingen met andere fotografische groepen in binnen- en buitenland.

Voor meer informatie, klik op de link hieronder.

www.afv-objectief.nl

De CultuurAtlas is een initiatief van de
gemeente Haarlemmermeer

gemeente Haarlemmermeer